Om Monolite


Monocomposite AB, har genom sitt varumärke Monolite utvecklat byggsystem så kallade Kompositpaneler för
byggnation av enfamiljshus (fristående/radhus/Attefallshus/lägenheter).

Monolite´s affärsidé är att på ett kvalitativt sätt erbjuda marknaden en produkt som minskar kostnaden för
slutkund och  att man får en kraftig energi och miljöbesparande effekt.

  • Monolite´s lågenergihus ger en besparing på upp till 40% av byggkostnaden för motsvarande traditionell konstruktion.
  • Friare arkitektur utan fördyring.

Våran fabrik ligger vackert lokaliserat i Stenungsund och hit är alltid kunderna välkomna att
besöka oss, inför ett köp eller under en produktion.