Moduler Tillverkning


Tillverkning enligt löpande band principen för att på detta sätt maximera
tillverkstakten då marknaden för moduler kommer vara stark de närmaste
åren och att modulboende är i linje med trenden ”compact living”. Bolaget
arbetar aktivt med att utveckla modulernas mångsidighet utan att göra
avkall på standardiseringen av yttermått.

Våra moduler kan byggas enligt följande.