Vad är monolite?


Monolite är en division inom företaget Wasa Teknik AB. Wasa Teknik är ett innoativt företag som utvecklar
tekniska lösningar på olika områden när det kommer till byggnation av fastigheter. Monolite kommer inrikta
sig på tillverkling av bostäder, fastigheter, industrianläggningar samt frysrum. Det som gör oss unika är
materialet och tillvägagångsättet, vi använder oss utav miljövänliga komposit material. Dessa har en bra
hållfastighet, utesluter allergier, energieffektiva och möjligheten för extraordinär artitektur.
MGO Skiva

Monolite använder sig av paneler som isoleras utav magnesiumoxid (MGO PANELS). Panelerna är framtidens
skydd mot bränder, materialet klarar av att stå emot bränder RAI 30-240 (30-240 minuter) beroende på
brandens intensitet. Väggar behöver inte vattentätas då materialet är lika effektivt som dagens isolerings
material för vattentätning. Huspanelerna är helt fria från VOC, tungmetaller, asbestmaterial, oljor eller giftiga
ämnen och klassas därmed som ett grönt byggnadsmaterial. Mögel av olika slag kan inte fästa på väggarna
vilket gör dom helt mögelfria, dom har även en hög fuktresistens, vilket gör att man kan använda material i
alla olika slags klimat. Panelerna klarar att stå emot stormar i orkanstyrka. Våtutrymmen existerar inte då
MGO panelerna redan är vattenresistenta, det reducerar tiden och kostnaden för tillverkligen av huset. Man
kan klä huset i valfri fasad utan några komplikationer. Materialet har även en bra ljudisolering vilket reducerar
kostnaderna. Vi använder oss enbart utav MGO i högsta kvalité och material är godkänd av Europeiska standarden.
Panelerna är enormt uttåliga, energi- och kostnads effektiva.

 

Monolite kommer starta upp en farbrikverksamhet inom snar framtid, produktionsanläggning kommer befinna sig
i Stenungsund, Västra götalands län. Vi kommer börja leverera uppsättningar av hus Vintern/Våren 2015/2016.