Steg för Steg – Attefall


1. Sortiment

Ni får en tydlig prisbild från Monolite, utifrån den hustyp och de krav ni har och är intresserade av. Detta är en tydlig prisindikation ni kan redan nu försäkra er om priset.
Tillsammans med oss kan ni välja hustyp med eran känsla för exteriör och interiör. Efter ett sådant möte har ni ritningar över fasad och planlösning samt 3D bilder och en offert på husbyggnationen.

2. Köpeavtal

I detta skede har vi tillsamman med er gjort klart arbetet med ert framtida hus. Under detta möte har vi tillsammans tagit fram:

  • Detaljerad offert
  • Detaljerad leveransbeskrivning
  • Produktionskostnadskalkyl

Efter detta möte sänder er bank lånelöfte till Lilla husbutiken. Vi träffas igen för att gå igenom eventuella kvarvarande frågor och signerar köpeavtalet.

3. Bygglovsansökan

När köpeavtalet är påskrivet upprättar vi komplett bygglovsansökan och ni väljer en kontrollansvarig Handlingarna sammanställs av oss och signeras av er, vi skickar in dem till kommunen. Kommunen meddelar bygglovsbeskedet direkt till er. Det tar ca 6-8 veckor.
Förbehåll kan finnas om så är fallet arbetar vi fram lösningar i samråd med er för att uppfylla de särkrav som ställts.
Efter beviljat bygglov kallas ni och er kontrollansvarige av kommunen till byggsamrådmöte, där ni går igenom den kontrollplan som kontrollansvarig upprättat. Vi deltar under detta möte. Arbetet på byggplatsen får påbörjas först efter avslutat byggsamrådmöte och kommunen skickat ett startbesked till er.

4. Byggnation

Monolite sköter hela processen fram till färdigt hus. Vi utför egenkontroller för att upprätthålla högsta kvalitet och säkerhet i entreprenaden. Vi ansvarar även för arbetsmiljön och samordning av åtgärder som skyddar mot ohälsa eller olycksfall.
När huset är färdigbyggt och samtliga installationer testkörts så är det dags för slutbesiktning.
Ni deltar tillsammans med er kontrollansvarige. Efter att kommunen fått in alla efterfrågade kontrollplanshandlingar från er kontrollansvarig, utfärdar de ett slutbevis. Nu kan ni flytta in!

5. Betalningsvilkor

Hos oss betalar ni byggnationen i fyra steg

  • Vid beställning 30%
  • Vid byggstart 30%
  • Vid påbörjan av interiör 25%
  • Efter slutbesiktning 15%