Hur tillverkas våra hus?


Skärmavbild 2015-10-24 kl. 19.22.07

Våra hus tillverkas i en kontrollerad fabriksmiljö där precision, noggrannhet och kunskap
definierar vårt arbete. Vi har samtliga maskiner för tillverkling på plats, vi tillverkar EPS
kärnan och MGO (magnesiumoxid) skivorna för att garantera dig som kund att enbart det
bästa materialet levereras till dig. Vi kommer ha utbildad personal som sköter tillverkingen
utav våra produkter. Våra paneler kontrolleras noga vid tillverkningen för att garantera att
enbart förstklassigt material levereras .

Skärmavbild 2015-10-24 kl. 19.22.30

Monolite Green EPS

 

Vi på monolite erbjuder dig som kund valmöjligheten att välja mellan våra två EPS-material

 

Monolite Green

EPS är ett idealiskt val för grönt byggande konstruktioner, ger påtagliga miljöfördelar med
energieffektivitet, återvunnet material, mögel motstånd och inomhusmiljö. Sedan 1950-talet
har EPS alltid varit CFC- och HCFC-fri, EPS ger stabilt R-värde och behöver inte justeras för ålder,
återvunnet innehåll kan återanvändas i processen, EPS mögelresistens testas positivt i
enlighet med ASTM C1338, EPS påverkar inte inomhusluftens kvalitet negativt, EPS skumisolering
i en grön byggnad får erkännanden i en mängd olika punkter och kategorier inklusive energieffektivitet,
återvunnet material, lokal distribution, inomhusluftens kvalitet och innovation.

Monolite Silver EPS

 

Monolite Silver

Monolite Silver isoleringsmaterial är unikt, som kombinerar en innovation av BASF®
laboratorier och naturmaterial . Detta är på grund av att grafitpartiklarna är inbäddade i sin korniga
struktur. Grafit är ett naturmaterial med utmärkta isolerande egenskaper – dess struktur tillåter inte
värmestrålar och ljudvågor att passera igenom materialet. Monolite Silver, reflekterar det mesta av
värmestrålningen och avsevärt minskar värmeupptagning. När du använder Monolite Green EPS – minskar
det upp till 60% i uppvärmningskostnader, och har utmärkta egenskaper för att hålla värmen inne i
byggnaden. Grafit, som är inbäddad i de expanderade sfärerna i polystyren ökar värmeisolerings
egenskaperna hos materialet med över 20% jämfört med Monolite Green EPS.